Hotline: 0931278843 Email: sales@kojako.com
Địa chỉ: 7/4A3 Linh Đông, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KOJAKO VIỆT NAM

7/4A3 Linh Đông, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dạng Ống

Kích thước tiêu chuẩn ống Đồng hợp kim

BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG - THANH TRÒN ĐẶC Tolerance (mm)
OD (mm)  ID (mm) Length (mm) OD ID Length
4 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
5 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
6 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
8 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
10 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
12 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
13 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
14 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
16 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
18 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
20 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
22 0               1000 2000 3000 0~0.5   0~5.0
25 0               1000          
27 0 14             1000          
28 0 14 19           1000          
30 0 14 19           1000          
32 0 14 19 24         1000          
35 0 14 19 24         1000          
37 0 14 19 24 29       1000          
40 0 14 19 24 29       1000          
42 0 19 24 29         1000          
45 0 19 24 29 34       1000          
47 0 19 24 29 34       1000          
50 0 19 24 29 34 39     1000          
52 0 19 24 29 34 39     1000          
55 0 24 29 34 39       1000          
57 0 24 29 34 39       1000          
60 0 19 24 29 34 39 44   1000          
62 0 19 24 29 34 39 44   1000          
65 0 19 24 29 34 39 44 49 1000          
67 0 19 24 29 34 39 44 49 1000          
70 0 29 34 39 44 49     1000          
72 0 29 34 39 44 49     1000          
75 0 29 34 39 44 49     1000          
77 0 29 34 39 44 49 59   1000          
80 0 29 34 39 44 49 59   1000          
82 0 28 33 38 48 53 58 63 1000          
85 0 28 33 38 48 53 58 63 1000          
87 0 33 38 48 53 58 68   1000          
90 0 28 38 48 58 68 73   1000          
92 0 28 38 48 58 68 73   1000          
95 0 58 73           1000          
97 0 58 73           1000          
100 0 28 38 48 58 68 73 78 1000          
102                 1000          
107                 1000          
110                 1000          
117                 1000          
120                 1000          
122                 1000          
125                 1000          
127                 1000          
130                 1000          
132                 1000          
135                 1000          
137                 1000          
140                 1000          
142                 1000          
145                 1000          
147                 1000          
150                 1000          
152                 1000          
                  1000          
                  1000          
                  1000          
                  1000          
                  1000          
                  1000          

 

0931278843
?>