Hotline: 0931278843 Email: sales@kojako.com
Địa chỉ: 7/4A3 Linh Đông, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KOJAKO VIỆT NAM

7/4A3 Linh Đông, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vật Liệu

ASTM

JIS EN1982 DIN BS ISO AS
C83600 BC6     C83600 C83600 C83600 C83600
C90300              
C93200              
C91700              
C95400 ALBC2 CAC702          
C95500     CC333G - CuAl10Fe5Ni5-C        
C95800 ALBC3 CAC703          
C90700     CuSn12-C        
      CC330G - CuAl9-C        
      CC331G - CuAl10Fe2-C        
      CC332G - CuAl10Ni3Fe2-C        
      CC334G - CuAl11FeNi6-C        
      CC480K - CuSn10-C        
      CC481K - CuSn11P-C        
      CC482K - CuSn11Pb2-C        
      CC483K - CuSn12-C        
      CC484K - CuSn12Ni2        
      CC491K - CuSn5ZnPb5-C        
      CC492K - CuSn7Zn2Pb3-C        
C93200     CC493K - CuSn7ZnPb        
      CC494K - CuSn5Pb9-C        
C93700     CC495K - CuSn10Pb10-C        
C93800     CC496K - CuSn7Pb15-C        
C94300     CC497K - CuSn5Pb20-C        
      CC499K - CuSn5Zn5Pb2-C        
C86300     CC762S - CuZn25Al5Mn4Fe3-C        
C86200     CC764S - CuZn34Mn3Al2Fe1-C        
      CC765S - CuZn35Mn2Al1Fe1-C        
               
               
0931278843
?>